Hem

 

Förskolan Fisken

- Sätter barnen i centrum

Förskolan Fisken är en liten, personalkooperativ förskola som ligger centralt belägen på Strömstadsvägen 35 i Uddevalla. Vi är en konfessionell förskola där vi lyfter fram det kristna kulturarvet och låter värdegrundsfrågor ta stor plats i den dagliga verksamheten.

 

I den pedagogiska vardagen har vi tre viktiga grundstenar:

 

  • Värdegrundsarbete - demokratifostran

 

  • Estetik - skapande, drama och musik

 

  • Utomhuspedagogik – vi använder oss av både natur och förskoleträdgården

 

Vi anser att alla individer – barn, föräldrar och personal är värda respekt och uppmärksamhet, att varje individ är skapad unik och har rätt att utvecklas under gynnsamma förhållanden.

 

Förskolan Fisken vill stödja och inspirera det livslånga lärandet.

Adress:

Förskolan Fisken

Strömstadsvägen 35

451 50 UDDEVALLA

Telefon:

0522-14630

070-751 77 45

 

Mail:

info@forskolanfisken.se

Org nr:

769604-9704

 

Bankgiro:

5283-8851

 

© Förskolan Fisken 2000-2020