Vanliga frågor

Nödvändigheter - Vanliga frågor

Vanliga frågor

 

Vad är ett personalkooperativ?

Ett personalkooperativ innebär att personalen driver förskolan som en ekonomisk förening. Det är personalen som själva är ansvarig för både innehåll och utförandet av verksamheten.

 

 

Vad innebär det som förälder att ha barnet i en personalkooperativ förskola?

I och med att personalen själv ansvarar för verksamheten blir inte föräldrar involverade som man t.ex. blir i föräldrakooperativ i det praktiska arbetet. Det innebär också att personalgruppen är förhållandevis stabil och att barnen träffar sina pedagoger under hela sin vistelsetid på förskolan.

 

 

Hur ansöker jag till förskolan Fisken?

På Uddevalla kommuns hemsida finns vi, liksom andra förskolor i kommunen. Du klickar dig vidare via ”utbildning och barnomsorg” där du hittar fliken "ansök om plats". Ansökan gör du sedan via Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare. Du kan ansöka tidigast när barnet är sex månader och max 12 månader innan önskat placeringsdatum.

  

 

Måste man vara kristen för att ha sitt barn på Fisken?

Nej! Att förskolan Fisken har en kristen värdegrund innebär att personalen har en gemensam kristen tro. I den dagliga verksamheten kommer detta till uttryck t.ex. genom bordsbön och firandet av de kristna högtiderna.

 

Har ni någon särskild pedagogisk inriktning?

Vårt korta svar på den frågan är: nej, vi tycker att läroplanen väl beskriver och ger utmaning för att fylla dagarna med god pedagogisk verksamhet.

 

Men om vi granskar de influenser som påverkar oss i vår barnsyn och vårt förhållningssätt så är influenserna stora från Reggio Emilia och ifrån utomhuspedagogiken. Två pedagogiska inriktningar som har olikheter men som vi försöker få anpassade till vår verksamhet. Det är även inom dessa riktningar som personalen har vidareutbildats inom de sista åren.

 

Hur många platser har ni?

Vi har plats för 24-30 barn i åldrarna 1-6 år.