Spiggen

 

Verksamheten - Spiggen

Yngrebarnsavdelningen: Spiggen

 

Spiggen är en yngrebarnsavdelning som innefattar tre personal – Katrin, Tigist och Elisabet och ungefär 10-14 barn i åldrarna ett till två år.

 

Som alltid när man har med mycket yngre människor att göra är trygghet och omsorg viktigt. Vi önskar att barnen skall ha det stressfritt och tryggt under sin dag på förskolan. De skall känna sina kompisar och pedagoger och inte ha för stort antal barn omkring sig. Barnen skall vara sedda och få den uppmärksamhet och stimulans som de behöver för att kunna utveckla sitt livslånga lärande.

 

De yngre barnens lärande är kanske det lärande som ur ett livsperspektiv är störst. Det är otroligt innehållsrika år. Barnet lär sig så mycket; alltifrån att behärska sin motorik till att bemästra och använda talet. Vi som jobbar på Spiggen vill stödja barnets lärande genom att medvetet arbeta med språk och skapande. Samt att detta fantastiska lärande och utforskande hos barnet får finnas i ett sammanhang av glädje.

 

Det skall vara kul att vara på förskolan, kul och tryggt.

 

En dag på Spiggen:

8.00   - Frukost

9.30   - Samling med olika innehåll

10.00 - Utevistelse

11.15 - Lunch

12.00 - Sovdags

14.30 - Mellanmål

15.00 - Lek ute eller inne

 

Vi äter frukost liksom våra andra måltider i en medvetenhet och önskan om att hålla måltiden lugn och trevlig. Mat skall förknippas med trevligheter och gemenskap, och måltiden ger så goda möjligheter till samtal!

 

En viktig del i vardagen, kanske den allra viktigaste är när barnen leker. Leken är barns uttryck för fantasi, nyfikenhet, kreativitet och ett underbart sätt för små barn att bearbeta sina erfarenheter genom.

 

Innehållet i våra samlingar är lite olika, beroende på veckodag och pågående projekt/tema, men de innehåller mycket sång, mycket musik och glädje!

 

När klockan närmar sig tolv är det sovdags. Barnen sover på madrasser bredvid varandra, med gosedjur under armen eller napp i munnen. Vi lyssnar på saga eller klassisk musik.

När barnen vaknat till eller väcks så har vi det lite lugnt. Det är skönt att läsa bok eller att få morna sig i knäet hos en pedagog.